Mariussnekker.no

Marius Snekker – et privat byggefirma.

Viktigste virksomhetsområder er bygging, restaurering, gjenoppbygging, renovering og reparasjon. Rivningsarbeid i tillegg. Vår mål er profesjonalitet, kvalitet og å overhold avtalt tidsfrist.

What client say