Modulbygg Gruppen AS

Modulbygg Gruppen AS
er en uavhengig leverandør av nye kommersielle-industrielle modulbygg, mobile kontorer og sykehus til leie eller for kjøp.

Vi samarbeider med en rekke produsenter og leverandører fra Baltikum og Polen som konkurrerer om avtalermed oss, og vi er derfor i stand til å forhandle frem de beste prisene for kundene våre og utfører også upartiske kvalitetskontroller.

What client say