Modulgruppen.no

Modulbygg Gruppen AS er en uavhengig leverandør av nye kommersielle-industrielle modulbygg, mobile kontorer og sykehus  kjøp. Vi samarbeider med en rekke produsenter og leverandører fra Baltikum og Polen som konkurrerer om avtalermed oss, og vi er derfor i stand til å forhandle frem de beste prisene for kundene våre og utfører også upartiske kvalitetskontroller.

Modulbygg Gruppen AS leverer modulbyggtjenester for midlertidige, permanente kommersielle modulære strukturer. Kommersielle modulbygg er en spennende ny sektor innen byggebransjen som bringer fordelene med prefabrikering og modulbyggteknologi til de kommersielle byggemarkedene.Fremskritt innen disse teknologiene har gjort det mulig for prosjekteiere å oppnå et konkurransefortrinn gjennom økt produktivitet og høyere avkastning. Vi betjener markedene for generasjonsboliger, utdanning, næringsbygg, kontorer, detaljhandel, turisme og helsetjenester rundt om i Norge.

Med over 10 års erfaring innen denne virksomheten kan Modulbygg Gruppen AS ta seg av alle deres prosjektbehov. Vi forhandler frem de beste prisene med flere produsenter og leverandører. Siden vi mottar reduserte priser fra våre leverandører som konkurrerer om avtaler med oss, kan vi ofte gi kundene våre et bedre tilbud enn noen andre i Norge.

What client say