Vilkår og betingelser

Les disse brukervilkårene («Vilkår», «Vilkår for bruk») nøye før du bruker https://ovanap.no nettstedet («Tjenesten») som drives av Ovanap («oss», «vi» eller «vår» “).Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, har du kanskje ikke tilgang til tjenesten.

Åndsverk

Tjenesten og dens opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Ovanap og dets lisensgivere.

Koblinger til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Ovanap.

Ovanap har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at Ovanap ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene på tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Avslutning

Vi kan avslutte eller innstille tilgang til tjenesten vår umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, uansett årsak, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelsene i vilkårene som etter sin art skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelsen, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantibeskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på «AS IS» og «AS AVAILABLE» basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller utførelsesforløp.

Styrende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge uten hensyn til dets lovkonfliktbestemmelser.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en avkall på disse rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir ansett for å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår Tjeneste, og erstatter og erstatter alle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, kan du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.